Shop Khô cá An Giang muakho.com
natural-thumbnail _95000 mắm cá mắm cá lóc mắm đu đủ mắm thái
natural-thumbnail _100000 cá lóc cá lóc xay mắm cá mắm cá lóc
natural-thumbnail _50000 mắm cá mắm cá linh
natural-thumbnail _220000 đặc sản khô An Giang khô nhái khộ nhái 7 núi khô nhái cơm sản phẩm vũ nữ chân dài
natural-thumbnail _80000 cá tra khô An Giang khô cá khô cá tra sản phẩm
natural-thumbnail _280000 cá sặc bổi khô An Giang khô cá khô cá sặc sản phẩm

DIRECTLY

##map-marker## 102 Ấp Mỷ Chánh, Vĩnh Mỹ, Châu Thành, An Giang
##phone##0966 232 850
##phone##0886669650
##paper-plane-o##muakhoca@gmail.com
chúng tôi chuyên cung cấp mắm cá và khô cá cho các Công ty cung cấp thực phẩm cho trường học, khu công nghiệp với số lượng lớn và chất lượng cao như:khô cá tra phồng, khô cá trạch, khô cá kết, Khô Nhái, Khô Rắn, Khô Cá Lóc, Khô Cá Sặc Bổi, Khô cá leo, Khô Cá Chạch, khô cá trèn,mắm Châu Đốc,rượu Bồ Quân, thốt nốt tươi, đường thốt nốt, Tùng lò mò (lạp xưởng bò người chăm - khmer)...